# مطلب

اگه گفتین چه خبره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه گفتین چه خبره نه اگه گفتین چه خبره به جون خودم اگه بدونین چه خبره واقعا نمی دونین خجالت نمیکشید حدسم نمیزنید چه خبره بابا                  تولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه   خب ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 15 بازدید