# شعر

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوروز

11ماه گذشت  بعضی ها دلشون شکست  بعضی ها عاشق شدن  بعضیا دل شکوندن خیلیا از بینمون رفتن  خیلی ها به دنیا اومدن  گریه کردیم خندیدم ... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 17 بازدید

دردسترس نبودنت

دردسترس نبودنت دیگر برایم ارزشی ندارد                                    چون دیگه                                                           نه مشترکی هست ونه مورد نظر                                                                                                 الهام
/ 9 نظر / 24 بازدید

خاطره

در گذر زمان خیمه ی شب بازی دهر                                                                        باهمه ی تلخی و شیرینی خود میگذرد عشقها می میرند                                                        رنگها رنگ دگر میگیرند وفقط ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید

به مناسبت بزرگداشت پروین

 سپیده دم نسیمی روح پرور                                                 وزید وکرد گیتی را معنبرتوپنداری ز فروردین وخرداد                                                    به باغ وراغ ،بد پیام اوربه رخسار وبه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید