خدایا تو قلب مرا میخری ؟

دلم را سپردم به بنگاه دنیا

وهی اگهی دادم اینجا و انجا

وهر روز

برای دلم مشتری امدو رفت

وهی ان و ان

سرسری امدو رفت

ولی هیچ کس واقعا

اتاق دلم را تماشا نکرد

دلم قفل بود

 کسی قفل قلب مرا باز نکرد

یکی گفت چرا این اتاق

پر از دود و اه است

یکی گفت:

چه دیوارهایش سیاه است

یکی گفت :

 چرا نور اینجا کم است

ان دیگری گفت :

وانگار هر اجرش

فقط از غم و غصه و ماتم است

ورفتند و بعدش

دلم ماند بی مشتری

 ومن تازه ان .قت گفتم :

خدایا تو قلب مر میخری

وفردای ان روز خدا امد وتوی قلبم نشست

ودر را به روی همه

پشت خود بست

و من روی ان در نوشتم

ببخشید دیگر

برای ما جا نداریم

از این پس به جز او کسی را نداریم عرفان نظر اهاری

 

 

/ 3 نظر / 30 بازدید
پارس کده

سلام خوشحال میشم به سایت من هم سربزنید [قلب]

farshid ahmadzadeh

vagen alii bood manam eine khodetam

ماه

[ماچ]