چند صباحیست  هنگام غروب دلم میگیرد و من در هوای گرفته غروب به اینده نه چندان دور خویش می اندیشم.

مرگ اولین مقوله ای است که انسان را به فکر فرو میبرد.

که ایا مرگ ترسناک است؟

هر روز غروب خورشید میمیرد و دوباره وقت سحر زنده میشود .

همینطور یک درخت پاییز میمیرد   و بهار زنده میشود

شاید هم یک انسان پس از مرگش سال های سال در خاطره ها و دل ها باقی بماند و فراموش نشود و نمیرد.

ومن میدانم روزی فراموش خواهم شد ودیگر کسی نوشته های من را نخواهد خواند.

و صدایم به گو هیچ کس نخواهد رسید و دیگر قلمم مرگ و فرا موشی را تفسیر نخواهد کرد.

من فراموش میشوم و دیگر کسی صدای باز شدن پنجره ی چوبی اتاقم را نخواهد شنید و برای دیگران نیز نخواهد گفت.

من میروم و فرا موش میشوم و فراموشی مانند هیولایی مرا در خود می بلعد.

آری ! فراموشی بسیار ترسناک است حتی از خود مرگ .

ومن هر غروب کلامی از فرا موشی خواهم نوشت تا شاید بدینسان بتوام فراموشی خویش را در خویش فراموش کنم تا شاید فراموش نشوم.

فراموش شده ای بی گناه ...

ت.م.احمد رضا سلیمی

/ 2 نظر / 47 بازدید
ترانه

$$$$_______________________________$$$$$ __$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$* ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* ____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$,_’.____.’_,,$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$,, ‘.__,’_$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$ ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$**** __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$ ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,, _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *’,, *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____* ______,;$*$,$$**’____________**’$$***,, ____,;’*___’_.*__________________*___ ‘*,, ,,,,.;*____________—____________ _ ____ ‘**,,,, *.° ? …° ….O …….°o O ° O ……………..° ………….. ° …………. O ………….o….o°o ……………..O….° …………o°°O…..o ………..O……….O …………° o o o O ………………….? ……………….? ……………? ………..? ……..? …. آپ خیلی قشنگی بود به منم سر بزن

فاطيما

قشنگ بود ولي نه به قشنگي تصويرش!!!!!!!!!![دست][دست]