بودن

گر بدین سان باید زیست باید پست

من چه بی شرم م اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم

بر بلند کاج خشک کوچه بن بست

گر بدین ساتن باید زیست پاک

من چه نا پاکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک

/ 1 نظر / 24 بازدید