دفتر مشقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کوچیک که بودم کشتی هام که غرق میشد

یه برگ از دفتر مشقم می َکندم و یکی دیگه عینش درست میکردم

حالا روز هاست که کشتی هام غرق شده

ودر حسرت انم که چرا دیگه

                                  دفتر مشقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        ندارم

/ 39 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم عبدی

سلام مجموعه شعر « ثبت احوال باران» چاپ شد. این مجموعه را در اینجا بیابید: مصلی ـ نمایشگاه کتاب ـ سالن شبستان ـ راهرو ۲۱ – غرفه ۳۱ – نشر روزگار ۱۱ ــ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

تک ستار⋆

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _________________________ _______$$$$$$$$$$________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _______$$$$$$$$$$________ _________________________ _________________________ ____$$$$$_______$$$$$____ __$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__ _$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_ __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ______$$$$$$$$$$$$$______ ________$$$$$$$$$________ _________$$$$$$$_________ __________$$$$$__________ ___________$$$___________ ____________$____________ _________________________ _________________________ _$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$$_______$$$$$$___ ____$$$$$$_____$$$$$$____

فانوس سوخته

درود مهدیه جان چقدر دیر به دیر مینویسی خب؟ روزهایت به شادی

محمد حسین

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود این دفتر خاطرات من سنگی بود از درس کلاس عاشقی سهمم باز یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود

ابراهیم

غفلـــــــــــــــــت کردی مادر… پشت این قلـــــــــب عاشق فرزندت آرام آرام جـــــــــــان میسپارد و تــــــــــــــو… فرامـــــــــــــــــوش کردن را به او نیاموخته بودی

مهدیه سادات

سلام خوبی؟ چه خبر؟ خوش میگذره؟ از بچه ها خبری داری؟ مسافرت جایی نرفتی؟[قلب][قلب][قلب] دلتنگتیم رفیق[ماچ][ماچ]

الهه

اینجا همه خوبند خیالت راحت! من مانده ام و چهار تا هم صحبت! این گوشه نشسته ایم و دلتنگ تو ایم… من، عشق، خدا، عقربه های ساعت! .

الهه

اینجا همه خوبند خیالت راحت! من مانده ام و چهار تا هم صحبت! این گوشه نشسته ایم و دلتنگ تو ایم… من، عشق، خدا، عقربه های ساعت! .