با من تماس بگیر خدایا

هر روز

شیطان لعنتی  خط های ذهن مرا اشغال می کند

هی با شماره های غلط

زنگ میزند ان وقت  من اشتباه می کنم و او

حال میکند

دیروز یک فرشته به من می گفت :

تو گوشی دل خود را بد گذاشتی

ان وقت ها که خدا به تو می زد زنگ

اخر چرا جواب ندادی

چرا برنداشتی ؟

یادش بخیر  ان روزها

مکالمه با خورشید دفترچه کوچک ذهنم را

سرشار از خاطره می کرد 

اما

بامن تماس بگیر خدایا

حتی هزار بار

وقتی که نیستم

لطفا پیام خودت را روی پیام گیر دلم بگذار 

(عرفان نظر اهاری ...روی تخته سیاه جهان با گچ نور بنویس)

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
مهدی

بسیار زیبا تشکر