زرافه ها سرگیجه نمی گیرند ...

زرافه یکی از شاهکار های خلقت است .  با ان گردن دراز که طولش به 2 متر بیشتر است وسر کوچکی که میان برگ درختان جستجو میکند وتازه ترین انها را انتخاب می کند . حدود نصف قد زرافه را گردنش  تشکیل میدهد وبا .جود این میتئاند تعادلش را حفظ کند  وحتی خم شود واب بخورد .اما شاید این پرسش برایتان ایجاد شود که ایا زرافه ها سرگیجه  میگیرند .

بالاخره این که خون بتواند ذبر جاذبه ی زمین بتواند بر جاذبه ی زمین غلبه کند و2متر بالا برود وبه مغز برسد تا به مغز برسد , کار اسانی نیست جالب است بدانید که قلب زرافه ها حدودا 11 کیلوگرم است و 60 سانتی متر قطر دارد .

به همین دلیل بافشار وقدرت بیشتری خون را به مغز میرساند .به علاوه ساختار خون بدن زرافه طوری است که خ.ن به ارامی وارد بخش های مختلف مغز میشود و زمان بازگشت نیز سرعت  ورود خون به رگها ودر نهایت بازگشت به قلب طوری تنظیم میشود که به هیچ یک از اعضای بدن فشار وارد نشود

/ 0 نظر / 21 بازدید