مناجات خواجه عبدالله انصاری

×الهی ! ان کس که زندگانی وی تویی او کی بمیرد وان کس که شغل وی تویی شغل سر کی برد .ای یافته ویافتنی! نه جز از شناخت تو شادی نه جز از یافت تو زندگانی زنده بی تو چون مرده زندانی وصخبت یافته باتو نه این جهانی نه ان جهانی ناراحت

 

 

نظر یادتون نره

/ 4 نظر / 18 بازدید
fateme

زیبا بود [گل]

رضا

دلایل سقوط اندلس ما را با حضورتان خوشحال کنید. نظر یادتون نره یا علی.

اميد

سلام مهديه خانوم وب قشنگي داري. اميد وارم موفق باشي. قربانت اميد[گل]

اميد

............♥######♥ ........♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥####♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ .........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ ................................♥#####♥ ..................................♥###♥ ...................................♥#♥ ....................................♥ ....................................♥ ....................................♥ ...................................♥ ....................