الهی

به نام خالق هستی

الهی! ماهمه بیچاره ایم وتنها تو چاره ای ما هیچ کاره ایم وتنها تو کاره ای .

الهی ! وای بر من اگر دانشم  راهزنم  شود وکتابم مانع حجابم .

الهی ! رجب و شعبان گذشت و ما از خود نگذشتیم تو از ما بگذر

الهی ! از نماز و روضه ام توبه کرده ام که لایق پذیرش تو نیست

الهی ! اگر درویشم ولی  دارا من تر از کیست  که چون تویی دارم

الهی ! روزم را چون شب روحانی گردان وشبم چون روز نورانی

الهی ! اگر ستار العیوب نبودی ما از رسوایی چه میکردیم

الهی ! هر چه بیشتر دانستیم نادان تر شدیم تو دانش عزلی بده

الهی ! خفتگان را تو نعمت بیداری بده  وبیداران را توفیق زنده داری

الهی ! وای بر من اگر دلی از من برنجد

الهی ! به سوی تو امدم به حق خودت مرا باز نگردان

الهی ! انکه سحر ندارد از خود خبر ندارد

الهی ! شکرت که فهمیدم ذره ای از علم دنیا خبر ندارم

الهی ! در شگفتم از کسی  که غصه خودش را نمیخورد ولی غصه روزی اش را میخورد

الهی ! خوشا انان که در جوانی شکسته شدند که  پیری خود شکستگی است.

الهی ! شکرت که پیر نشده استغفار کردم که استغفار پیر استغرار ماند

الهی ! انکه تو را دوست دارد چگونه با خلقت مهربان نیست

الهی ! عمری اه در بساط نداشتم والان شکری در بساط دارم

 

                                                             

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
فاطيما

دستت درد نكنه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! دست خانم.............هم درد نكنه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1